Ayurvedisk hälsokonsultation

Under en Ayurvedisk hälsokonsultation bedöms helhetsbilden med hjälp av ditt aktuella hälsotillstånd, din personlighetstyp och din livssituation. Du får ett individuellt paket som inkluderar enkla individuellt anpassade råd för egenvård och råd om individuellt anpassat stöd.

Du kan göra en hälsokonsultation under många olika faser i livet och av flera skäl. En del kommer för att få hjälp med att rätta till obalanser innan de leder till sjukdom. Andra kommer när de redan har blivit sjuka för att få lindring och bot. Men du kan också göra en hälsokonsultation för att stötta sin personliga utveckling på alla plan och känna mer av lycka och tillfredsställelse i livet. Den ayurvediska läkekonsten kan också vara ett komplement till en traditionell medicinsk behandling när du vill vara mer delaktig i och ta större ansvar för ditt liv.Med Ayurveda kan man förebygga sjukdomar genom att  tidigt ta hand om obalanser som senare skulle kunna leda till utvecklandet av sjukdomar. Men även du som känner dig frisk kan göra konsultation i syfte att förebygga ohälsa.

Du får ett individuellt anpassat hälsoprogram med enkla men effektiva rekommendationer för dina dagliga rutiner, diet, örter och eventuellt behandlingar.

Cirkel  Ayurvedisk hälsokonsultation 890 kr.
Cirkel  1,5 timmar

Boka Boka tid genom att mejla önskemål till anna-lena@balanskundaliniyogacenter.se eller ring 070-694 0532

Uppföljning

Vid detta tillfälle går vi igenom hur det har gått med de råd som du fick vid konsultationen. Du får även veta dagsformen och får fortsatta råd om hur du ska gå vidare.

Cirkel  Uppföljning 490 kr.
Cirkel  45 minuter

Boka Boka tid genom att mejla önskemål till anna-lena@balanskundaliniyogacenter.se eller ring 070-694 0532

 

Ayurvedisk konsultation – inom 1,5 år efter din senaste uppföljning

En möjlighet att göra hälsokonsultation mer kontinuerligt. Så länge du återkommer inom 1,5 år efter din senaste uppföljning.
Cirkel  450 kr
Cirkel  45 minuter

Boka Boka tid genom att mejla önskemål till anna-lena@balanskundaliniyogacenter.se eller ring 070-694 0532

 

Om Ayurveda

Ayurveda är den urgamla indiska medicinska hälsovetenskapen, som sätter in den enskilda människan i ett helhetssammanhang. Ayurveda betyder kunskap om livet och beskriver människan som en helhet sammansatt av många egenskaper. Varje individ har sina speciella utmärkande egenskaper som formar hennes personlighet. Det är utifrån var och ens unika sammansättning och förutsättningar som Ayurveda bidra till att stärka, balansera och återskapa balans hos var och en av oss. Vem du är, och vilka dina förutsättningar är, blir viktiga för att hitta vägen mot balans på alla plan, fysiskt och mentalt.

Att identifiera och få förståelse för den egna kroppstypen är nyckeln till förståelse för hur dessa personliga särdrag sätter sin prägel på vårt liv. Ett exempel på detta är hur olika vi reagerar psykiskt och fysiskt på stress. Våra olika sätt att tänka, planera, agera, lösa problem, hantera konflikter, ta till oss ny information, uttrycka vår kreativitet och så vidare, är alla exempel på hur vår kroppstyp påverkar vårt dagliga liv. Också de obalanser, krämpor och sjukdomar som vi har en benägenhet att drabbas av, är i hög grad förbundna med vår kroppstyp. Vad som händer oss är ingen slump, det finns en orsak och verkan. Dessa samband följer en lagbundenhet, som blir lättare att förstå när vi lär känna vår kroppstyp.

Genom ett holistiskt och annorlunda perspektiv på oss själva och med effektiva, potenta örter och behandlingar för att återbalansera oss kan vi bibehålla vår hälsa, förbättra vår hälsa och känna större vitalitet och välbefinnande.